Dziś jest środa, 18 Wrz 2019
PDF Drukuj Email

Wysokość podatku przy refakturowaniu

2013-06-13

Opracowano na podstawie fragmentów eporadnika „Refakturowanie usług”, autorzy: Mariusz Jabłoński, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Rafał Styczyński, Adam Bartosiewicz, Piotr Florys, Marek Jurek, Karol Różycki, Michał Wojtas, Edyta Zaniewicz, Paweł Ziółkowski.

Dokumentowane refakturami (odsprzedawane) usługi i towary powinny być opodatkowane, co do zasady, stawkami VAT (w znaczeniu obejmującym również zwolnienie od podatku) właściwymi dla odsprzedawanych towarów i usług.

Z reguły oznacza to opodatkowanie według stawki VAT obowiązującej przy zakupie towarów lub usług.

Po pierwsze, należy zauważyć, że podatnicy wystawiający refaktury obowiązani są stosować właściwe stawki podatku dla odsprzedawanych towarów i usług nawet, jeżeli sprzedawcy tych towarów i usług opodatkowali je według błędnej stawki. A zatem opodatkowanie przez sprzedawcę sprzedaży towarów lub usług według błędnej stawki VAT powoduje, że inna (błędna) stawka VAT znajduje się na refakturowanej fakturze, a inna stawka VAT powinna być zastosowana na refakturze.

Po drugie, wskazać należy, że dla niektórych czynności do stosowania obniżonej stawki VAT lub zwolnienia od podatku uprawnione są tylko określone podmioty. Przyjmuje się najczęściej, że w przypadkach takich refakturowanie (odsprzedaż tych czynności) przez inne podmioty nie korzysta z tej obniżonej stawki podatku lub zwolnienia, a w konsekwencji powinno być opodatkowane na zasadach ogólnych dla refakturowanej czynności.

Po trzecie, może się zdarzyć, że miejsce świadczenia nabywanej usługi znajduje się na terytorium Polski, zaś miejsce świadczenia odsprzedawanej usługi znajduje się poza terytorium Polski. W takich przypadkach wystawiane refaktury nie powinny zawierać stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem (niezależnie od treści refakturowanych faktur).

Opracowanie fragmentu tekstu: Agnieszka Matłacz