Dziś jest środa, 18 Wrz 2019
PDF Drukuj Email

Spółki komandytowe nie zapłacą CIT

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 24 października 2013 r.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Nowelizacja włącza w zakres ustawy o CIT spółki komandytowo-akcyjne. Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę PSL, zakładającą objęciem CIT również spółek komandytowych.

Za ustawą zagłosowało 405 posłów, 27 było przeciw, 10 się wstrzymało.

Przyjęte zmiany wprowadzają ponadto zwolnienie z podatku PIT dochodów uzyskanych ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ponadto dodano przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców.

Zmianie ulegną też zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania w odniesieniu do niektórych transakcji sekurytyzacyjnych. Z przychodów banków zostaną wyłączone kwoty ze zbycia praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów objętych umową o subpartycję.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK