Dziś jest środa, 18 Wrz 2019
PDF Drukuj Email

Nie będzie zwolnienia z VAT dla dostawy samochodów

2014-03-27

Od 1 kwietnia likwidacji ulegnie obowiązujące obecnie zwolnienie z VAT dla dostawy pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wprowadzenie przez nowelizację z 7 lutego 2014 r. do ustawy o podatku od towarów i usług systemu korekt podatku naliczonego, który stosowany byłby w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy z ograniczonym prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu, wymagało likwidacji stosownego zwolnienia od podatku przy dostawie takich pojazdów i objęcie takiej czynności opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

W konsekwencji - przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonej przy nabyciu tego pojazdu kwoty podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 369) wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r.

Jolanta Mazur, RPE WK