Dziś jest wtorek, 22 Paź 2019
PDF Drukuj Email

Oferta

 

Z nami masz pewność, że nie zaskoczy Cię żadna zmiana przepisów, czy niespodziewana nowelizacja prawa! Nasz zespół jest szkolony ustawicznie i na bieżąco śledzi i analizuje wszystkie zmiany ustaw, które mogą mieć wpływ na prowadzenie Twojej firmy.

Dzięki platformie Business Plan on-line, każdy z naszych klientów ma dostęp nie tylko do podstawowych danych rozliczeniowych swojego przedsiębiorstwa, ale także do aktualności i procedur, które mogą go zainteresować. Nasz zespół dobiera je indywidualnie pod kątem branży dla każdego klienta.

Prowadzenie dokumentacji:

 

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • ewidencji przychodów (ryczałt)
 • rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • innych ewidencji
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych oraz przesyłka w imieniu klienta przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Obsługa spraw pracowniczych:

 

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenia kart przychodów pracowników

 

Prowadzenie dokumentacji ZUS:

 

 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych
 • przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego

 

Pomoc podczas kontroli skarbowych i ZUS:

 

 • analiza prawidłowości prowadzenia kontroli u podatnika
 • zastępstwo przed organami kontroli (US, UKS, ZUS)
 • opracowanie pism i odwołań w sprawach związanych z kontrolą
 • doradztwo prawne zwiazane z prowadzona kontrolą
 • Reprezantacja podatników przed organami skarbowymi oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych
 • Udzielanie porad i opinii w zakresie prawa podatkowego oraz optymalizacji podatkowej.