Oferujemy

Kompleksowe usługi w zakresie:

Prowadzenie dokumentacji księgowej

• podatkowej księgi przychodów i rozchodów

• ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

• ewidencji przychodów (ryczałt)

• rejestrów zakupu i sprzedaży VAT

• innych ewidencji

• sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych oraz przesyłka w imieniu klienta przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Obsługa spraw pracowniczych

• sporządzanie list płac

• prowadzenia kart przychodów pracowników

Prowadzenie dokumentacji ZUS

• sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych

• sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych

• przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego

Pomoc podczas kontroli skarbowych i ZUS

• analiza prawidłowości prowadzenia kontroli u podatnika

• zastępstwo przed organami kontroli (US, UKS, ZUS)

• opracowanie pism i odwołań w sprawach związanych z kontrolą

• doradztwo prawne zwiazane z prowadzona kontrolą

• reprezantacja podatników przed organami skarbowymi oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych

• sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych oraz przesyłka w imieniu klienta przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zarządzanie finansami

• Optymalizacja procesów biznesowych, sporządzanie opinii podatkowych

Optymalizacja podatkowa i finansowa

• Udzielanie porad i opinii w zakresie prawa podatkowego oraz optymalizacji podatkowej

Z nami masz pewność, że nie zaskoczy Cię żadna zmiana przepisów, czy niespodziewana nowelizacja prawa.

Nasz zespół jest szkolony ustawicznie i na bieżąco śledzi i analizuje wszystkie zmiany ustaw, które mogą mieć wpływ na prowadzenie Twojej firmy.